BAUKRAFT s.r.o.

Zámocká 22, 811 01 Bratislava

IČO: 50 740 989

e-mail : baukraft@mail.com

tel.: + 421 903 777 442