Podpis zmluvy
25%
 • 2.000 € rezervácia
 • následne 25% z ceny bytu
 • (rezervačný poplatok sa
 • započítava do platby)
Hrubá stavba
25%
 • Po ukončení:
 • obvodových múrov
 • nosných priečok
 • ukončenie stropu
Rozvody
25%
 • Po ukončení rozvodov:
 • elektroinštalácie
 • vody
 • plynu
Odovzdanie
20%
 • Po ukončení holobytu
Kolaudácia
%5
 • prevod vlastníctva
 • 24 mesiacov záruka